bookclok

Od 15 kwietnia biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1800,

w sobotę 800 - 1400