Info

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Gdańska 4/2, 06-230 Różan

Tel./Fax. (29) 7669002, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA
Od 30 listopada Biblioteka ponownie czynna dla czytelników.
Prosimy o zachowanie ogólnych zasad sanitarnych.
Zapraszamy
 
INFORMACJE DLA CZYTELNIKÓW Gminnej Biblioteki Publicznej w RóżanieDD
 

Deklaracja dostępności

Gminna biblioteka Publiczna w Różanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Różanie
Data publikacji strony internetowej: 2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Biedrzycki e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 76669002. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego zaakceptowanego przez Urząd sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie mieści się przy ul. Gdańskiej 4/2, 06-230 Różan.
  • Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście główne biblioteki znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody z poręczami oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

118716042 2394757187495694 5828324465642923103 o

Godziny otwarcia biblioteki

poniedziałek wtorek środa

czwartek

piątek sobota niedziela i święta
8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-12.00 nieczynne

 

XERO/WYDRUK CZARNO-BIAŁE

XERO/WYDRUK KOLOR

 

 

FORMAT A4

FORMAT A4

A4 = 0,30 zł - JEDNOSTRONNA

A4 = 0,50 zł - JEDNOSTRONNA

A4 = 0,30 zł - DWUSTRONNA

A4 = 1,00 zł - DWUSTRONNA

FORMAT A3

FORMAT A3

A3 = 0,30 zł - JEDNOSTRONNA

A3 = 1,00 zł - JEDNOSTRONNA

A3 = 0,30 zł - DWUSTRONNA

A3 = 2,00 zł - DWUSTRONNA

 

 

ILUSTRACJE CZARNO-BIAŁE

ILUSTRACJE KOLOROWE

A5 = 0,50 zł

A5 = 1,00 zł

A4 = 1,00 zł

A4 = 2,00 zł

A3 = 2,00 zł

A3 = 4,00 zł

 

 

LAMINOWANIE

 

A4 = 2,00 zł

 

 

 

SKANOWANIE

 

A4 = 0,50 zł

 

 

 

FAX

 

A4 = 2,00 zł

 

Dane statystyczne w rozliczeniu na 100 mieszkańców gminy za rok 2014,

 

   Księgozbiory  Zakup nowości  Czytelnicy  Wypożyczenia

GBP Różan 

2 miejsce

772,29

2 miejsce

21,61

1 miejsce

14,14

1 miejsce

312,33

Średnie

Powiat Makowski

 574,49  14,82  11,77  215,47

h01

W 1948r. z książek darowanych przez mieszkańców, znalezionych oraz przesłanych z Warszawy powstała pierwsza i jedyna w mieście biblioteka. Kierowniczką została nieżyjąca już dziś nauczycielka miejscowej szkoły - pani Eugenia Magnuszewska. Dużo pomocy w opracowywaniu księgozbioru okazali sami mieszkańcy miasteczka. Na wsiach powoływano do życia punkty biblioteczne. Pierwsze z nich powstały w Szygach, Dąbrowce, Kaszewcu.

Pierwszą siedzibą biblioteki był mały pokoik w budynku, w którym mieścił się urząd miejski. Księgozbiory zajmowały dwa regały. Były to w przeważającej części książki z literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci. Jednak z roku na rok książek przybywało i należało szukać większych pomieszczeń, toteż ciągle zmieniano pokoje przeznaczone na bibliotekę i ciągle okazywało się, że są za małe lub też nie spełniały odpowiednich warunków do pracy. Kiedy rozwinęła się administracja lokal biblioteki zajęto. Księgozbiory przeniesiono do dużej sali, która służyła do zebrań i zabaw dla ludności miasteczka. W kąciku tej sali nie było prawie widać 6 regałów z książkami, zaś w zimie nie można było pracować z powodu dokuczliwego zimna. W czasie opadów deszczu ciekła woda. Na skutek wilgoci i zagrożenia księgozbioru zniszczeniem, przeniesiono w 1954r. biblioteki do jeszcze innego, małego pokoiku, w którym była do 1964r. Jednak i tu, ze względu na ciągłe rozrastający się księgozbiór zrobiło się ciasno. W 1964r. przeniesiono bibliotekę do sali po przedszkolu. Lokal był większy, jednak jego stan opłakany. W tym samym czasie biblioteka otrzymała dużo nowego sprzętu. Było to 5 stolików, 15 krzeseł, biurko, szafki katalogowe i 2 biblioteczki.

W listopadzie 1965r. po otwarciu Miejskiego Domu Kultury, biblioteka otrzymała w nim dla siebie pomieszczenia. Radość jednak nie trwała długo, bo zaledwie w 4 m-ce po przeprowadzce zaczęły się nowe kłopoty. Woda lała się strumieniem na księgozbiór, który przesuwany był z miejsca na miejsce. Taki stan trwał przeszło dwa lata, kiedy w końcu naprawiono dach.

Bibliotece rocznie przybywało ok. 400 woluminów. Książki częściowo były czytane i znajdowały się u czytelnika, część z nich była wypożyczana do punktów bibliotecznych, zaś cześć zostawała na miejscu. Przy tak szybkim wzroście zakupów znów zaczęło brakować miejsca na nowe regały z nowymi książkami. Lokal otrzymany 4 lata temu, składający się z 2 izb stawał się coraz ciaśniejszy.

Z dniem 1 lipca 1973r. biblioteka rozpoczęła pracę w nowym lokalu o powierzeni 45m2, składającym się z 2 izb użytkowych -regały z książkami, czasopismami oraz mini - kącik czytelniczy na 8 miejsc i 1 izba przeznaczona na zaplecze. Brakujący sprzęt biblioteczny: biurko, regał, 2 ławy, 8 krzeseł, firanki, chodniki otrzymała biblioteka z Biblioteki Publicznej z Makowa. Wydawać by się mogło, ze nareszcie skończyły się kłopoty lokalowe - ciasnota, zimno, ciągłe przecieki w czasie opadów deszczu.

W styczniu 1980r. na terenie miasteczka powstała nowa placówka biblioteczna, istniejąca do chwili obecnej. Jest nią Oddział dla dzieci i młodzieży, wczesnej była to Filia dla dzieci i młodzieży. Mieścił się w początkowym okresie w 1 izbowym lokalu wynajmowanym w budynku prywatom. Sprzęt wyposażający otrzymano z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce jako jednostki nadrzędnej. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, bo taką wówczas nosiła nazwę, zakupiła dla filii sprzęt dekoracyjny, audiowizualny, zaś księgozbiór dziecięcy przekazała ze swoich zbior6w. Wtedy tez zatrudniono nowego pracownika.

W 1981r., czyli 8 lat po oddaniu nowych pomieszczeń dla potrzeb biblioteki w Domu Kultury, rozpoczęto starania o pozyskanie większego Iokalu. Lokal w budynku Domu Kultury stal się już za ciasny, jednocześnie w okresie jesieni i zimy panowało dokuczliwe zimno, co nie sprzyjało w należytym stopniu rozwojowi czytelnictwa. We wrześniu 198 Ir. rozpoczęto remont centralnego ogrzewania, który zakończył się na początku lutego. Zapanowało przyjemne ciepło, jednak nie przybyło przez to ani centymetr wolnej powierzeni lokalowej.

Rozpoczęte w kwietnia 198lr. starania o wykup nowego budynku jako siedziby biblioteki zakończyły się sukcesem, ponieważ już 4 listopada 1982r., Urząd Gminy w Różanie finansowany przez Wydział Kultury i Sztuki w Ostrołęce wykupił od osoby prywatnej budynek w stanie surowym. Remont przewidziany był do 1983r.

Po przeszło 2-letnim remoncie, biblioteka różańska rozpoczęła z dniem 1.07.1984 przeprowadzki do nowego Iokalu, w którym zostały otwarte: wypożyczalnia dla dorosłych, filia dla dzieci i młodzieży wraz z czytelni Gabinet Zbiorów Specjalnych oraz czytelnia dla dorosłych i Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Do nowego budynku zakupiono nowy sprzęt biblioteczny: stoliki i krzesła do czytelni, metalowe regały, wykładzinę podłogowych. Otwarcie nowej siedziby nastąpiło 19.11.1984r. W budynku tym biblioteka mieściła się do września 2002r.Był to duży przestronny budynek, który ze względu na bliskość od głównej trasy biegnącej z Warszawy na Mazury został skazany na ciągłe wstrząsy przejeżdżających samochodów, co nie sprzyjało wytrzymałości budynku. We wrześniu 2002r. nastąpiła następna przeprowadzka do innego Iokalu. Kilka lat temu postanowiono nieistniejące już przedszkole zaadoptowany po remoncie na Ośrodek Zdrowia, Biblioteką, Dom Dziennego Pobytu. I do tego właśnie budynku trafiła biblioteka.

Do 1991 r. Biblioteka została połączona z Domem Kultury i tworzyła G.O.U.K. Od 1 stycznia 2008 r. Biblioteka istnieje jako samodzielna placówka.

Copyright © 2013 Gminna Biblioteka Publiczna. All rights reserved.