Drukuj
Odsłony: 1918

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie, adres: ul. Gdańska 4/2, 06-230 Różan;

 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Angelikę Skowera, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- tj. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystykach publicznych, w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów bibliotecznych oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody - w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich;

 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa;

 4. podanie danych osobowych w celu powiadomieniach o nowościach czytelniczych, organizowanych imprez, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;

 5. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.