h01

W 1948r. z książek darowanych przez mieszkańców, znalezionych oraz przesłanych z Warszawy powstała pierwsza i jedyna w mieście biblioteka. Kierowniczką została nieżyjąca już dziś nauczycielka miejscowej szkoły - pani Eugenia Magnuszewska. Dużo pomocy w opracowywaniu księgozbioru okazali sami mieszkańcy miasteczka. Na wsiach powoływano do życia punkty biblioteczne. Pierwsze z nich powstały w Szygach, Dąbrowce, Kaszewcu.

Pierwszą siedzibą biblioteki był mały pokoik w budynku, w którym mieścił się urząd miejski. Księgozbiory zajmowały dwa regały. Były to w przeważającej części książki z literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci. Jednak z roku na rok książek przybywało i należało szukać większych pomieszczeń, toteż ciągle zmieniano pokoje przeznaczone na bibliotekę i ciągle okazywało się, że są za małe lub też nie spełniały odpowiednich warunków do pracy. Kiedy rozwinęła się administracja lokal biblioteki zajęto. Księgozbiory przeniesiono do dużej sali, która służyła do zebrań i zabaw dla ludności miasteczka. W kąciku tej sali nie było prawie widać 6 regałów z książkami, zaś w zimie nie można było pracować z powodu dokuczliwego zimna. W czasie opadów deszczu ciekła woda. Na skutek wilgoci i zagrożenia księgozbioru zniszczeniem, przeniesiono w 1954r. biblioteki do jeszcze innego, małego pokoiku, w którym była do 1964r. Jednak i tu, ze względu na ciągłe rozrastający się księgozbiór zrobiło się ciasno. W 1964r. przeniesiono bibliotekę do sali po przedszkolu. Lokal był większy, jednak jego stan opłakany. W tym samym czasie biblioteka otrzymała dużo nowego sprzętu. Było to 5 stolików, 15 krzeseł, biurko, szafki katalogowe i 2 biblioteczki.

W listopadzie 1965r. po otwarciu Miejskiego Domu Kultury, biblioteka otrzymała w nim dla siebie pomieszczenia. Radość jednak nie trwała długo, bo zaledwie w 4 m-ce po przeprowadzce zaczęły się nowe kłopoty. Woda lała się strumieniem na księgozbiór, który przesuwany był z miejsca na miejsce. Taki stan trwał przeszło dwa lata, kiedy w końcu naprawiono dach.

Bibliotece rocznie przybywało ok. 400 woluminów. Książki częściowo były czytane i znajdowały się u czytelnika, część z nich była wypożyczana do punktów bibliotecznych, zaś cześć zostawała na miejscu. Przy tak szybkim wzroście zakupów znów zaczęło brakować miejsca na nowe regały z nowymi książkami. Lokal otrzymany 4 lata temu, składający się z 2 izb stawał się coraz ciaśniejszy.

Z dniem 1 lipca 1973r. biblioteka rozpoczęła pracę w nowym lokalu o powierzeni 45m2, składającym się z 2 izb użytkowych -regały z książkami, czasopismami oraz mini - kącik czytelniczy na 8 miejsc i 1 izba przeznaczona na zaplecze. Brakujący sprzęt biblioteczny: biurko, regał, 2 ławy, 8 krzeseł, firanki, chodniki otrzymała biblioteka z Biblioteki Publicznej z Makowa. Wydawać by się mogło, ze nareszcie skończyły się kłopoty lokalowe - ciasnota, zimno, ciągłe przecieki w czasie opadów deszczu.

W styczniu 1980r. na terenie miasteczka powstała nowa placówka biblioteczna, istniejąca do chwili obecnej. Jest nią Oddział dla dzieci i młodzieży, wczesnej była to Filia dla dzieci i młodzieży. Mieścił się w początkowym okresie w 1 izbowym lokalu wynajmowanym w budynku prywatom. Sprzęt wyposażający otrzymano z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce jako jednostki nadrzędnej. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, bo taką wówczas nosiła nazwę, zakupiła dla filii sprzęt dekoracyjny, audiowizualny, zaś księgozbiór dziecięcy przekazała ze swoich zbior6w. Wtedy tez zatrudniono nowego pracownika.

W 1981r., czyli 8 lat po oddaniu nowych pomieszczeń dla potrzeb biblioteki w Domu Kultury, rozpoczęto starania o pozyskanie większego Iokalu. Lokal w budynku Domu Kultury stal się już za ciasny, jednocześnie w okresie jesieni i zimy panowało dokuczliwe zimno, co nie sprzyjało w należytym stopniu rozwojowi czytelnictwa. We wrześniu 198 Ir. rozpoczęto remont centralnego ogrzewania, który zakończył się na początku lutego. Zapanowało przyjemne ciepło, jednak nie przybyło przez to ani centymetr wolnej powierzeni lokalowej.

Rozpoczęte w kwietnia 198lr. starania o wykup nowego budynku jako siedziby biblioteki zakończyły się sukcesem, ponieważ już 4 listopada 1982r., Urząd Gminy w Różanie finansowany przez Wydział Kultury i Sztuki w Ostrołęce wykupił od osoby prywatnej budynek w stanie surowym. Remont przewidziany był do 1983r.

Po przeszło 2-letnim remoncie, biblioteka różańska rozpoczęła z dniem 1.07.1984 przeprowadzki do nowego Iokalu, w którym zostały otwarte: wypożyczalnia dla dorosłych, filia dla dzieci i młodzieży wraz z czytelni Gabinet Zbiorów Specjalnych oraz czytelnia dla dorosłych i Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Do nowego budynku zakupiono nowy sprzęt biblioteczny: stoliki i krzesła do czytelni, metalowe regały, wykładzinę podłogowych. Otwarcie nowej siedziby nastąpiło 19.11.1984r. W budynku tym biblioteka mieściła się do września 2002r.Był to duży przestronny budynek, który ze względu na bliskość od głównej trasy biegnącej z Warszawy na Mazury został skazany na ciągłe wstrząsy przejeżdżających samochodów, co nie sprzyjało wytrzymałości budynku. We wrześniu 2002r. nastąpiła następna przeprowadzka do innego Iokalu. Kilka lat temu postanowiono nieistniejące już przedszkole zaadoptowany po remoncie na Ośrodek Zdrowia, Biblioteką, Dom Dziennego Pobytu. I do tego właśnie budynku trafiła biblioteka.

Do 1991 r. Biblioteka została połączona z Domem Kultury i tworzyła G.O.U.K. Od 1 stycznia 2008 r. Biblioteka istnieje jako samodzielna placówka.