Regulaminy

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych serwisu, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zazwyczaj cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz unikalny numer.

Podmiotem, który zamieszcza w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator serwisu, a także podmioty trzecie, w tym Google, Facebook i inne.

W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    sporządzania statystyk, które udzielają informacji nt. tego, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Rodzaje plików cookies, których używamy

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

    „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej;
     „stałe” (persistent cookies), przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.

W tym pliki cookies:

    „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
    „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji nt. sposobu korzystania ze stron internetowych serwisu;
    „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. pliki wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.

Zarządzanie plikami cookies, zgoda na ich używanie

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, tj. przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać w każdej chwili przez niego zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Więcej szczegółowych informacji nt. możliwości i sposobów obsługi plików cookies można znaleźć w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

Operator serwisu informuje, że ograniczenia dotyczące stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność stron internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane także przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów.

Więcej informacji nt. plików cookies można znaleźć w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej.

Kampania społeczna Mała Ksiażka Wielki Człowiek to projekt mający na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Skierowana jest do 3-6-latków i ich rodziców.

 

Jak przystąpić? 

Należy odwiedzić Gminną Bibliotekę Publiczną w Różanie, gdzie Mały Czytelnik otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, a w nim książkę „Pierwsze wiersze dla…” w prezencie oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajdziecie Państwo też broszurę „Książką połączeni czyli o roli czytania w życiu dziecka”. Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Więcej informacji http://wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki/ oraz https://www.facebook.com/biblioteka.publiczna.w.rozanie

Regulamin konkursu recytatorskiego

„Wiersze na wesoło”

Cele

 • popularyzowanie poezji dziecięcej
 • zainteresowanie dzieci humorem w poezji
 • rozwijanie zdolności recytatorskich
 • wyrabianie odwagi i śmiałości
 • prezentacja umiejętności artystycznych dzieci
 • zachęcanie dzieci do występów przed publicznością

Zasady uczestnictwa

 • w konkursie biorą udział dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Różanie
 • tematem konkursu są „Wiersze na wesoło” z poezji polskich poetów
 • uczestnicy wybierają do prezentacji zabawny wiersz
 • każdy uczestnik prezentuje jeden utwór (nie mniej niż 15 wersów) związany z tematyką konkursu
 • uczestnicy zgłaszają się do konkursu do dnia 30 kwietnia 2019 roku, zgodnie z załączoną kartą zgłoszeń dostępną u opiekunów grup
 • konkurs przeprowadzony zostanie 10 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Różanie

Przebieg konkursu

 • konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki

Kryteria oceny

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie

interpretacja tekstu

kultura słowa

ogólny wyraz artystyczny

Postanowienia ogólne

komisję konkursową powołuje organizator

zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe

wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki, przedszkola oraz lokalnej prasie

Dodatkowe informacje

Dyrektor Danuta Szydlik    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    tel. 29 7 669-002

 

Zgłoszenie DZIECKA do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (publikacja nazwiska dziecka w protokole jury oraz na stronach internetowych) oraz udostępnienie wizerunku.

84128100 2236750279963053 3045232551321927680 n

82687156 2236750133296401 5247257207329783808 n

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie, adres: ul. Gdańska 4/2, 06-230 Różan;

 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Angelikę Skowera, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze- tj. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystykach publicznych, w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów bibliotecznych oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody - w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich;

 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań określonych przepisami prawa;

 4. podanie danych osobowych w celu powiadomieniach o nowościach czytelniczych, organizowanych imprez, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;

 5. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.